Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2014

curlyann
15:30
curlyann
15:20
Reposted frombadalena badalena viazupkamleczna zupkamleczna
curlyann
15:20
curlyann
15:12
2088 46a2
Reposted fromarwen arwen viapastelina pastelina
curlyann
15:12
curlyann
15:11
Reposted fromraconteur raconteur viapastelina pastelina

March 26 2013

curlyann
17:05
6841 e614
Reposted bybadalena badalena
curlyann
16:53
7920 1eb4
Reposted fromjennyme jennyme viaSmerfMaruda SmerfMaruda
curlyann
16:52
2621 75f2 500
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaSmerfMaruda SmerfMaruda
curlyann
16:40
9546 af98
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viapastelina pastelina
curlyann
16:37
9521 3222
Reposted frombasik basik viaSmerfMaruda SmerfMaruda
curlyann
16:35

zbyt często myślę o tym, co by było gdyby ...

March 06 2013

curlyann
11:01
  Czasami po prostu trzeba być odważnym. Trzeba być silnym. Czasami nie można ulegać czarnym myślom. Trzeba pokonać te diabły, które wpychają się do twojej głowy i próbują wzbudzić paniczny strach. Przesz naprzód, krok za krokiem, z nadzieją, że nawet jeśli się cofniesz, to tylko trochę, tak że kiedy znowu ruszysz przed siebie , szybko nadrobisz zaległości.
— John Marsden
Reposted fromIriss Iriss

February 15 2013

curlyann
19:24
Oto jest miłość. Dwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiem, a oka­zuje się, że cze­kali na siebie całe życie. 
— Vitor de Lima Barre
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapastelina pastelina

February 09 2013

curlyann
23:36
Niby nic nie czujesz, ale ciągle o Nim myślisz. 
                                                     — ciągle.

Reposted fromuhuhu uhuhu viablendet blendet
curlyann
23:26
chce letnich nocy i ciemnych ulic, dusznego powietrza i smacznych papierosów i chlodnych ust
— znalezione
Reposted fromweightless weightless viapastelina pastelina
curlyann
23:25
2608 8dbf
Reposted fromRevv Revv viadusielecc dusielecc
curlyann
23:25
"Każdy kolejny dzień to szansa na poznawanie siebie od nowa.
Każdym słowem, obrazem, gestem - zostawiamy po sobie ślad..."
Reposted frompastelina pastelina

February 06 2013

curlyann
15:57

I taką wodą być,
co nawilży twoje wargi,
uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki.
— Happysad
curlyann
15:47
Nigdy nie przepraszaj za to, co czujesz. To jak przepraszanie za bycie prawdziwym.
Reposted frombadalena badalena viazupkamleczna zupkamleczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl